หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน 704 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0554 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง)ประกวดตู้อบความร้อนแบบสุญญากาศ จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2561 148
0553 ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 07/02/2561 142
0552 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารหอพัก ๕ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2561 201
0551 ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED จำนวน ๑๔,๙๑๔ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2561 158
0550 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องพยาบาลฝึกสอน จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2561 153
0549 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาเครื่องวัดค่าพลังงาน (Calories Meter) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 06/02/2561 183
0548 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอัดสำเนา และเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2561 150
0547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสาร (ไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๗ อาคาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2561 152
0546 (ร่าง) ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำหน้าอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรมจอมพล) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/02/2561 158
0545 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/02/2561 147
0544 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/02/2561 153
0543 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/02/2561 191
0542 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2561 161
0541 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องเสียงสำหรับห้องเรียน และห้องประชุม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2561 169
0540 ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงประจำห้องเรียน ๒๔ ห้อง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 02/02/2561 148
0539 (ร่าง) ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาปรับปรุงหลังคาอาคารหอพัก ๕ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/02/2561 141
0538 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/02/2561 142
0537 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED จำนวน ๑๔,๙๑๔ หลอด ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/02/2561 192
0536 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอัดสำเนา และเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ จำนวน ๕ รายการ  31/01/2561 286
0535 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องควบคุมระบบโปรแกรมปฏิบัติงานซีเอ็นซี สำหรับงานกลึง(Controller Base For Programing System) จำนวน ๑ เครื่อง 31/01/2561 140
0534 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน ๕ รายการ 30/01/2561 142
0533 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2561 139
0532 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 30/01/2561 151
0531 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED จำนวน 14,914 หลอด 25/01/2561 235
0530 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบัสไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/01/2561 160
0529 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัรฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง 22/01/2561 152
0528 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2561 125
0527 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคากระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๗ ชุด 18/01/2561 158
0526 ตารางแสดงวงเงินฯ กระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๗ ชุด 18/01/2561 152
0525 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเครื่องควบคุมระบบโปรแกรมปฏิบัติงานซีเอ็นซี สำหรับงานกลึง(Controller Base For Programing System) จำนวน ๑ เครื่อง 17/01/2561 157
ทั้งหมด 24 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th