หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน 665 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0545 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/02/2561 138
0544 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/02/2561 142
0543 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/02/2561 168
0542 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2561 149
0541 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องเสียงสำหรับห้องเรียน และห้องประชุม จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2561 154
0540 ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงประจำห้องเรียน ๒๔ ห้อง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 02/02/2561 136
0539 (ร่าง) ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาปรับปรุงหลังคาอาคารหอพัก ๕ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/02/2561 132
0538 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/02/2561 127
0537 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED จำนวน ๑๔,๙๑๔ หลอด ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/02/2561 163
0536 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอัดสำเนา และเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ จำนวน ๕ รายการ  31/01/2561 273
0535 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องควบคุมระบบโปรแกรมปฏิบัติงานซีเอ็นซี สำหรับงานกลึง(Controller Base For Programing System) จำนวน ๑ เครื่อง 31/01/2561 124
0534 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน ๕ รายการ 30/01/2561 130
0533 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2561 126
0532 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 30/01/2561 139
0531 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED จำนวน 14,914 หลอด 25/01/2561 198
0530 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบัสไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/01/2561 135
0529 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัรฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ห้อง 22/01/2561 139
0528 รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2561 115
0527 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคากระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๗ ชุด 18/01/2561 140
0526 ตารางแสดงวงเงินฯ กระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๗ ชุด 18/01/2561 138
0525 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเครื่องควบคุมระบบโปรแกรมปฏิบัติงานซีเอ็นซี สำหรับงานกลึง(Controller Base For Programing System) จำนวน ๑ เครื่อง 17/01/2561 144
0524 ราคากลางจ้างซ่อมแซมเครื่องชิลเลอร์ของระบบปรับอากาศอาคารหอประชุมรัตนพฤกษ์ 17/01/2561 119
0523 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องต้มและบรรจุยาจีน จำนวน ๑ เครื่อง 16/01/2561 158
0522 ตารางแสดงวงเงินฯ เครื่องต้มและบรรจุยาจีน จำนวน ๑ เครื่อง 16/01/2561 161
0521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดโต๊ะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นทนกรด มีอ่างล้างและมีช่องเก็บของพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕ ชุด 16/01/2561 168
0520 ตารางแสดงวงเงินฯ ชุดโต๊ะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นทนกรด มีอ่างล้างและมีช่องเก็บของพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕ ชุด 16/01/2561 166
0519 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเครื่องวิเคราะห์ค่า Aw จำนวน ๑ เครื่อง  16/01/2561 120
0518 ตารางแสดงวงเงินฯ เครื่องวิเคราะห์ค่า Aw จำนวน ๑ เครื่อง 16/01/2561 118
0517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสปริงเกอร์รดน้ำสนาม จำนวน ๑ ชุด 16/01/2561 129
0516 ตารางแสดงวงเงินฯ สปริงเกอร์รดน้ำสนาม จำนวน ๑ ชุด 16/01/2561 130
ทั้งหมด 23 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th