หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน 891 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0861 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศหอประชุมรัตนพฤกษ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2563 150
0860 ประกาศเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ 23/03/2563 125
0859 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2563 116
0858 ประกาศเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว ดำและสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที และเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 19/03/2563 113
0857 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๙ รายการ 19/03/2563 116
0856 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 18/03/2563 129
0855 ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 18/03/2563 135
0854 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2563 96
0853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสัญญาณภาพแบบ HDMI ประจำห้องประชุมอาคารอำนวยการ จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2563 138
0852 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ 10/03/2563 122
0851 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเจียรนัยราบ (Grinding Machine) จำนวน 1 เครื่อง 10/03/2563 112
0850 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดินจ่ายไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10/03/2563 107
0849 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ ๒ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๒ 09/03/2563 105
0848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 09/03/2563 95
0847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 09/03/2563 97
0846 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาราคากลางงานเปลี่ยนทรายกรอง และอะไหล่สำหรับถังกรอง จำนวน 1 งาน 06/03/2563 79
0845 ราคากลางงานเปลี่ยนทรายกรอง และอะไหล่สำหรับถังกรอง จำนวน 1 งาน 02/03/2563 75
0844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการระบบเซ็นเซอร์ loT จำนวน ๒ ชุด 27/02/2563 155
0843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโปรแกรมพัฒนาและวัดระดับทางภาษา จำนวน ๑ รายการ 27/02/2563 127
0842 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 26/02/2563 190
0841 ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ ๒ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๒ 21/02/2563 160
0840 ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเจียรนัยราบ (Grinding Machine) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2563 126
0839 ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 21/02/2563 137
0838 ประกาศประกวดราคาซื้อเครืองมือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2563 126
0837 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามตะยะกำหนด (740,000 กม.) สำหรับรถยนต์ทะเบียน นข-3293 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 116
0836 (ร่าง)ประกาศ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก แบบที่ ๒ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่๒ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2563 133
0835 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)แบบที่ ๒ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๒ 17/02/2563 139
0834 (ร่าง)ประกาศ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ 17/02/2563 109
0833 ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2563 99
0832 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 14/02/2563 149
ทั้งหมด 30 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th