หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน 873 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโปรแกรมพัฒนาและวัดระดับทางภาษา จำนวน ๑ รายการ 27/02/2563 91
0842 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 26/02/2563 134
0841 ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ ๒ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๒ 21/02/2563 118
0840 ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเจียรนัยราบ (Grinding Machine) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2563 90
0839 ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 21/02/2563 102
0838 ประกาศประกวดราคาซื้อเครืองมือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2563 92
0837 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามตะยะกำหนด (740,000 กม.) สำหรับรถยนต์ทะเบียน นข-3293 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2563 78
0836 (ร่าง)ประกาศ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก แบบที่ ๒ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่๒ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2563 93
0835 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)แบบที่ ๒ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๒ 17/02/2563 99
0834 (ร่าง)ประกาศ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ 17/02/2563 81
0833 ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2563 65
0832 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 14/02/2563 107
0831 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาชุดเครื่องเจียรนัยราบ จำนวน 1 งาน 12/02/2563 89
0830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถนต์ทะเบียน 40-0149 ราชบุรี (ระบบช่วงล่าง) 12/02/2563 74
0829 ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการระบบเซ็นเซอร์ loT จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2563 81
0828 ประกาศ เอกสารประกวดราคาโปรแกรมพัฒนาและวัดระดับทางภาษา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2563 69
0827 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดปฏิบัติการสอนออกแบบกราฟิก จำนวน ๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/02/2563 108
0826 (ร่าง)ประกาศฯ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ชุดทดลองปฏิบัติการระบบเซ็นเซอร์ loT จำนวน 2 ชุด 04/02/2563 97
0825 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31/01/2563 115
0824 ขายทอดตลาดซากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีทอดตลาด 29/01/2563 142
0823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/01/2563 99
0822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนประตูอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (จอมพล) 21/01/2563 91
0821 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาโปรแกรมพัฒนาและวัดระดับทางภาษา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/01/2563 85
0820 ประกาศ เอกสารประกวดราคาชุดปฏิบัติการสอนออกแบบกราฟิก จำนวน ๒๔ ชุด 16/01/2563 93
0819 (ร่าง)ประกาศ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาชุดปฏิบัติการสอนออกแบบกราฟิก 10/01/2563 82
0818 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารคณะวิทยาการจัดการ 07/01/2563 110
0817 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงหลังคาโดมโปร่งแสงอาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 07/01/2563 97
0816 ประกาศราคากลางจ้างเปลี่ยนประตูอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (จอมพล) จำนวน 1 งาน 07/01/2563 91
0815 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารคณะวิทยาการจัดการ 27/12/2562 93
0814 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24/12/2562 115
ทั้งหมด 30 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th