หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน 704 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0434 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องกาญจนิการณ์ 10/03/2560 240
0433 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแยกองค์ประกอบสารด้วยคอลัมน์แรงดันของเหลวสูง (HPLC) จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2560 272
0432 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องกาญจนิการ์ 07/03/2560 323
0431 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคากระดานอัจฉริยะ จำนวน 6 จอ (ครั้งที่2) 24/02/2560 281
0430 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2560 280
0429 ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกองค์ประกอบสารด้วยคอลัมน์แรงดันของเหลวสูง (HPLC) จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2560 255
0428 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องกาญจนิการ์ ชั้น ๒ อาคาร ๖ 22/02/2560 226
0427 ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนมาตรฐานของนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน ๔๘๐ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2560 289
0426 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2560 256
0425 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนมาตรฐานของนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน ๔๘๐ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2560 235
0424 สอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ จำนวน ๖ จอ(ครั้งที่ ๒) 09/02/2560 327
0423 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนมาตรฐานฯ จำนวน 480 ชุด 03/02/2560 232
0422 ตารางเปิดเผยราคากลางติดตั้งสัญญาณงานจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3087 ภายในมหาวิทยาลัย 20/01/2560 195
0421 ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนมาตรฐานของนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน ๔๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/01/2560 287
0420 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแยกองค์ประกอบสารด้วยคอลัมน์แรงดันของเหลวสูง (HPLC) จำนวน ๑ เครื่อง 13/01/2560 246
0419 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติบันทึกเสียงและวิทยุออนไลน์ 12/01/2560 282
0418 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อห้องฝึกปฏิบัติการสิ่งพิมพ์และกราฟิก 11/01/2560 231
0417 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดห้องปฏิบัติการไฮโดรลิกส์ขั้นสูง (ครั้งที่ ๒) 09/01/2560 239
0416 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโทรทัศน์ 06/01/2560 235
0415 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรังปรุงไฟฟ้าอาคารโลหะ จำนวน 1 งาน(ครั้งที่ 2) 04/01/2560 215
0414 ประกาศยกเลิกประกาศ การสอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ 04/01/2560 245
0413 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ 04/01/2560 175
0412 ประกาศยกเลิกประกาศห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ 04/01/2560 171
0411 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติบันทึกเสียงและวิทยุออนไลน์ จำนวน ๑ ห้อง 29/12/2559 164
0410 สอบราคาซื้อห้องฝึกปฏิบัติการสิ่งพิมพ์ และกราฟิก จำนวน ๑ ห้อง 28/12/2559 153
0409 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดทดลองเซ็นเซอร์ทรานดิวเซอร์ 27/12/2559 161
0408 ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกองค์ประกอบสารด้วยคอลัมน์แรงดันของเหลวสูง (HPLC) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2559 165
0407 สอบราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์ขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) 23/12/2559 174
0406 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโทรทัศน์ จำนวน ๑ ห้อง 21/12/2559 194
0405 ตารางเปิดเผยราคากลางห้องฝึกปฏิบัติการไมโครทิชชิ่ง 21/12/2559 155
ทั้งหมด 24 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ <- 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th