หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน 873 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0873 ประกาศรายชื่อผู่้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารหอประชุมรัตนพฤกษ์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 23/04/2563 91
0872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำรอง (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2563 98
0871 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารหอประชุมรัตนพฤกษ์ (ครั้งที่ 2) 13/04/2563 117
0870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องแนะแนว และชุดโต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง 10/04/2563 82
0869 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 10/04/2563 69
0868 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างระบบปรับอากาศอาคารหอประชุมรัตนพฤกษ์ 09/04/2563 89
0867 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 103
0866 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ 3 รายการ 31/03/2563 124
0865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาโดมโปร่งแสงอาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2563 112
0864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว ดำและสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที และเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 2 รายการ 31/03/2563 124
0863 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ 27/03/2563 85
0862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดินจ่ายไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เฟส 2 จำนวน 1 งาน 26/03/2563 80
0861 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศหอประชุมรัตนพฤกษ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2563 102
0860 ประกาศเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ 23/03/2563 83
0859 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2563 74
0858 ประกาศเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว ดำและสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที และเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 19/03/2563 73
0857 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๙ รายการ 19/03/2563 75
0856 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 18/03/2563 87
0855 ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 18/03/2563 92
0854 (ร่าง)ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2563 58
0853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสัญญาณภาพแบบ HDMI ประจำห้องประชุมอาคารอำนวยการ จำนวน 5 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2563 91
0852 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ 10/03/2563 85
0851 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเจียรนัยราบ (Grinding Machine) จำนวน 1 เครื่อง 10/03/2563 73
0850 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดินจ่ายไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10/03/2563 68
0849 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ ๒ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๒ 09/03/2563 68
0848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 09/03/2563 53
0847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 09/03/2563 64
0846 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาราคากลางงานเปลี่ยนทรายกรอง และอะไหล่สำหรับถังกรอง จำนวน 1 งาน 06/03/2563 47
0845 ราคากลางงานเปลี่ยนทรายกรอง และอะไหล่สำหรับถังกรอง จำนวน 1 งาน 02/03/2563 43
0844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการระบบเซ็นเซอร์ loT จำนวน ๒ ชุด 27/02/2563 119
ทั้งหมด 30 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th