หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวสอบราคา มีจำนวน 439 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0439 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2560 15
0438 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2560 21
0437 แก้ไขประกาศการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 22/03/2560 26
0436 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2560 39
0435 การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 15/03/2560 54
0434 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องกาญจนิการณ์ 10/03/2560 66
0433 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแยกองค์ประกอบสารด้วยคอลัมน์แรงดันของเหลวสูง (HPLC) จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2560 52
0432 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องกาญจนิการ์ 07/03/2560 81
0431 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคากระดานอัจฉริยะ จำนวน 6 จอ (ครั้งที่2) 24/02/2560 78
0430 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2560 81
0429 ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกองค์ประกอบสารด้วยคอลัมน์แรงดันของเหลวสูง (HPLC) จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2560 78
0428 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องกาญจนิการ์ ชั้น ๒ อาคาร ๖ 22/02/2560 71
0427 ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนมาตรฐานของนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน ๔๘๐ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2560 83
0426 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2560 82
0425 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนมาตรฐานของนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน ๔๘๐ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2560 115
0424 สอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ จำนวน ๖ จอ(ครั้งที่ ๒) 09/02/2560 116
0423 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนมาตรฐานฯ จำนวน 480 ชุด 03/02/2560 104
0422 ตารางเปิดเผยราคากลางติดตั้งสัญญาณงานจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3087 ภายในมหาวิทยาลัย 20/01/2560 93
0421 ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้เรียนมาตรฐานของนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำนวน ๔๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/01/2560 106
0420 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแยกองค์ประกอบสารด้วยคอลัมน์แรงดันของเหลวสูง (HPLC) จำนวน ๑ เครื่อง 13/01/2560 109
0419 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติบันทึกเสียงและวิทยุออนไลน์ 12/01/2560 105
0418 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อห้องฝึกปฏิบัติการสิ่งพิมพ์และกราฟิก 11/01/2560 83
0417 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดห้องปฏิบัติการไฮโดรลิกส์ขั้นสูง (ครั้งที่ ๒) 09/01/2560 117
0416 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโทรทัศน์ 06/01/2560 83
0415 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรังปรุงไฟฟ้าอาคารโลหะ จำนวน 1 งาน(ครั้งที่ 2) 04/01/2560 111
0414 ประกาศยกเลิกประกาศ การสอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ 04/01/2560 111
0413 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ 04/01/2560 74
0412 ประกาศยกเลิกประกาศห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ 04/01/2560 71
0411 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติบันทึกเสียงและวิทยุออนไลน์ จำนวน ๑ ห้อง 29/12/2559 70
0410 สอบราคาซื้อห้องฝึกปฏิบัติการสิ่งพิมพ์ และกราฟิก จำนวน ๑ ห้อง 28/12/2559 60
ทั้งหมด 15 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th