หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน 914 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่้อวีดีทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 23/09/2563 65
0913 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 23/09/2563 69
0912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชิ้นงานนวัตกรรมต้นแบบเรื่องการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ต้นแบบเคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับงานสำนักงานและประชาสัมพันธ์ 22/09/2563 64
0911 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14/09/2563 66
0910 ประกาศตารางราคากลาง จ้างผลิตสื่้อวีดีทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 งาน 14/09/2563 47
0909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสีตัวถังและระบบภายในรถยนต์บัส ทะเบียน 40-0192 ราชบุรี 28/08/2563 75
0908 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพักร่มโพธิ์ และหอพักปฐมนารี 26/08/2563 82
0907 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/08/2563 88
0906 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี 06/08/2563 58
0905 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 06/08/2563 185
0904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกล ออนไลน์แบบดิจิทัล 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 129
0903 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 03/08/2563 118
0902 ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์ และหอพักปฐมนารี 31/07/2563 98
0901 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์ และหอพักปฐมนารี 31/07/2563 101
0900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 22/07/2563 28
0899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) 22/07/2563 129
0898 ประกาศจ้างออกแแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 17/07/2563 178
0897 ประกาศ-ยกเลิกประประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 14/07/2563 148
0896 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) 09/07/2563 148
0895 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 01/07/2563 166
0894 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอทิลแอลกอฮอล์ 95 % สำหรับโครงการโควิด 30/06/2563 20
0893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 30/06/2563 19
0892 ร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 30/06/2563 229
0891 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 29/06/2563 196
0890 ประกาศจ้างออกแบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 29/06/2563 289
0889 ตารางราคากลาง ซื้อเอทิลแอลกอฮอล์ 95 % สำหรับโครงการโควิด 26/06/2563 19
0888 ตารางราคากลาง ซื้อวัสดุโครงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 26/06/2563 18
0887 ตารางราคากลาง จ้างวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 24/06/2563 23
0886 ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๓ พื้นที่ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 23/06/2563 172
0885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประกอบการเรียนรู้แบบ online ที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป 19/06/2563 22
ทั้งหมด 31 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th