หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวการศึกษา มีจำนวน 742 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0592 ขอเชิญร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 28/06/2562 369
0591 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4) 17/06/2562 1249
0590 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 14/06/2562 4194
0589 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ปี 5 ปีการศึกษา 2562 13/06/2562 1563
0588 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 10/06/2562 1106
0587 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 04/06/2562 1111
0586 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 28/05/2562 1385
0585 พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 16/05/2562 1148
0584 ผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 10/05/2562 366
0583 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายเก่าเลื่อนชั้นปี (รหัส 58-61) ประจำปีการศึกษา 2562 10/05/2562 3224
0582 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) 08/05/2562 3814
0581 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๙ รูป 26/04/2562 534
0580 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 25/04/2562 2178
0579 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 24/04/2562 681
0578 ผลการประกวดภาพถ่าย “วันสงกรานต์สานใจ” ทางสื่อ Social Media ประจำปี 2562 23/04/2562 404
0577 ผลการประกวดส้มตำลีลา และการประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง ประจำปี 2562 22/04/2562 332
0576 จอมบึงรวมใจภักดิ์ มินิมาราธอน 20/04/2562 1397
0575 กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่ารหัส 58-61 ภาคเรียนที่ 1/2562 18/04/2562 999
0574 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 11/04/2562 1532
0573 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 02/04/2562 470
0572 แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru) 01/04/2562 375
0571 วันสงกรานต์ สานใจ ครั้งที่ ๖ 29/03/2562 802
0570 แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561 27/03/2562 841
0569 รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เรียงตามลำดับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 27/03/2562 1253
0568 โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 26/03/2562 362
0567 โครงการสร้างจิตสำนึก "วินัยจราจร และความปลอดภัยทางท้องถนน" 25/03/2562 333
0566 การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติประจำ ปีการศึกษา 2562 25/03/2562 853
0565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอการประกวดการออกแบบตราสัญลัษณ์ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ 22/03/2562 365
0564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 18/03/2562 340
0563 รับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 11/03/2562 556
ทั้งหมด 25 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th