หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวการศึกษา มีจำนวน 755 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0755 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL 20/10/2563 69
0754 ประชาสัมพันธ์ ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563 16/10/2563 159
0753 ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2) 14/10/2563 47
0752 ประชาสัมพันธ์การรับบัตรนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 14/10/2563 44
0751 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 09/10/2563 231
0750 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 09/10/2563 81
0749 ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา (กิจกรรมบังคับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ) เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 08/10/2563 53
0748 ศุนย์สอบวัดระดับภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผู้ประสงค์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK 07/10/2563 47
0747 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัคร “ครุรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 2 06/10/2563 573
0746 ขอเชิญชมการประกวด MOON&STAR Freshy Day Mcru สานสัมพันธ์ น้องใหม่ สายใยน้องพี่ 06/10/2563 42
0745 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม MOON&STAR Freshy Day Mcru กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้องใหม่ สายใยน้องพี่ และค้นหานักศึกษาต้นแบบ 05/10/2563 82
0744 โครงการสัมนา "ก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ เสริมสร้างบุคลิกภาพ สำหรับการทำงาน" ให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ฯ 29/09/2563 60
0743 ประชาสัมพันธ์สำหรับอาจารย์หรือหน่วยงานที่สนใจเข้าใช้งานห้องสำหรับการอบรมและการประชุมออนไลน์แบบดิจิทัล 29/09/2563 78
0742 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 21/09/2563 567
0741 การแจ้งจบการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตรบัณฑิต) 15/09/2563 162
0740 เปิดลงทะเบียน จองรอบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เดือนตุลาคม 2563 15/09/2563 266
0739 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการอบรมและรับการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 15/09/2563 92
0738 ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐) 15/09/2563 92
0737 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อติดต่อถ่ายรูป ณ กองพัฒนานักศึกษา 11/09/2563 171
0736 อาจารย์และนักศึกษาศิลปะศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมโชว์ผลงานThailand Best Aroid Show 2020 10/09/2563 99
0735 ประกาศสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2563 แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (รหัส 57 58 59 60 61 ((62) 2 ปีหลัง)) 03/09/2563 309
0734 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับให้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 03/09/2563 1615
0733 การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน 01/09/2563 310
0732 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ARIT Green DIY ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 28/08/2563 184
0731 ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “แม่กับศิลปวัฒนธรรม” 26/08/2563 70
0730 ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๓ 25/08/2563 70
0729 รายชื่อรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี รหัส 62, 61, 60,59 24/08/2563 1544
0728 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 20/08/2563 706
0727 ปฏิทีนงานวิชาการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 16/08/2563 222
0726 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 2563 16/08/2563 174
ทั้งหมด 26 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th