หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ข่าวการศึกษา มีจำนวน 599 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
0599 ทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 21/08/2562 399
0598 แบบประเมินความพึงพอใจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14/08/2562 61
0597 รับสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) 14/08/2562 434
0596 งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 07/08/2562 103
0595 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25/07/2562 89
0594 บริการของห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10/07/2562 119
0593 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ) ประจำปีการศึกษา 2562 09/07/2562 1451
0592 ขอเชิญร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 28/06/2562 190
0591 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4) 17/06/2562 889
0590 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 14/06/2562 3338
0589 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ปี 5 ปีการศึกษา 2562 13/06/2562 1075
0588 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 10/06/2562 901
0587 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 04/06/2562 954
0586 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 28/05/2562 1046
0585 พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 16/05/2562 492
0584 ผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ 10/05/2562 206
0583 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายเก่าเลื่อนชั้นปี (รหัส 58-61) ประจำปีการศึกษา 2562 10/05/2562 2713
0582 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) 08/05/2562 2805
0581 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๙ รูป 26/04/2562 324
0580 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 25/04/2562 1780
0579 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 24/04/2562 419
0578 ผลการประกวดภาพถ่าย “วันสงกรานต์สานใจ” ทางสื่อ Social Media ประจำปี 2562 23/04/2562 181
0577 ผลการประกวดส้มตำลีลา และการประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง ประจำปี 2562 22/04/2562 172
0576 จอมบึงรวมใจภักดิ์ มินิมาราธอน 20/04/2562 1010
0575 กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่ารหัส 58-61 ภาคเรียนที่ 1/2562 18/04/2562 583
0574 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 11/04/2562 1227
0573 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 02/04/2562 252
0572 แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru) 01/04/2562 215
0571 วันสงกรานต์ สานใจ ครั้งที่ ๖ 29/03/2562 568
0570 แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561 27/03/2562 637
ทั้งหมด 20 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ->
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3272-0536-9 โทรสาร.0-3272-0551 Email. bueng@mcru.mail.go.th