|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
webmaster
12/02/2553
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1182 ครั้ง
เรื่อง ประชุมอาจารย์ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด webmaster

  ประชุมอาจารย์  ผศ.ดร.ชาญชัย         ยมดิษฐ์  อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด         การประชุมอาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และอาจารย์พิเศษ  ครั้งที่  1 / 2553  ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  และในโอกาสนี้อธิการบดีได้มอบกระเช้าวันเกิดให้กับอาจารย์อีกด้วย

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ทุกเยื่อใยในโมงยาม งานเกษียณอายุราชการ 2558 01/10/2558
0005 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ 29/09/2558
0004 พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 25/09/2558
0003 Voice TV.ทำสกู๊ปข่าวชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24/09/2558
0002 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงติด 1ใน 35 หน่วยงาน รับประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 23/09/2558
0001 อธิการบดีพบองค์การนักศึกษา 17/09/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th