|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
webmaster
12/02/2553
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1141 ครั้ง
เรื่อง ประชุมอาจารย์ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด webmaster

  ประชุมอาจารย์  ผศ.ดร.ชาญชัย         ยมดิษฐ์  อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด         การประชุมอาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และอาจารย์พิเศษ  ครั้งที่  1 / 2553  ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  และในโอกาสนี้อธิการบดีได้มอบกระเช้าวันเกิดให้กับอาจารย์อีกด้วย

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 เขาประทับช้างเทรล จอมบึงไบรท์ 2015 ชมสวนมวลไม้ในวรรณคดีภาคกลาง ครั้งที่ 27 27/05/2558
0005 0COM SPORTDAY การแข่งขันเปตอง ครั้งที่ 3 15/05/2558
0004 ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2558 15/05/2558
0003 ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์บุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 14/05/2558
0002 ประชุมสรุปผลโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน 2558 11/05/2558
0001 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 11/05/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th