|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
webmaster
12/02/2553
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1118 ครั้ง
เรื่อง ประชุมอาจารย์ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด webmaster

  ประชุมอาจารย์  ผศ.ดร.ชาญชัย         ยมดิษฐ์  อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด         การประชุมอาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และอาจารย์พิเศษ  ครั้งที่  1 / 2553  ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  และในโอกาสนี้อธิการบดีได้มอบกระเช้าวันเกิดให้กับอาจารย์อีกด้วย

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 โครงการเถ้าแก่น้อยร้อยล้าน 26/03/2558
0005 สาขาท่องเที่ยวจัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 26/03/2558
0004 อบรมจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน 25/03/2558
0003 ประชุมคณะทำงานปรับปรุงเว็ปไซด์มหาวิทยาลัย 25/03/2558
0002 นักศึกษาเทคโนฯคว้า 2 รางวัล ครัวคนค่าย 10ปี สิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน 25/03/2558
0001 วงบัวจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้าอันดับ 4 การประกวดวงรำโทนเฉลิมพระเกียรติ 25/03/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th