|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
webmaster
12/02/2553
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1037 ครั้ง
เรื่อง ประชุมอาจารย์ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด webmaster

  ประชุมอาจารย์  ผศ.ดร.ชาญชัย         ยมดิษฐ์  อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด         การประชุมอาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และอาจารย์พิเศษ  ครั้งที่  1 / 2553  ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  และในโอกาสนี้อธิการบดีได้มอบกระเช้าวันเกิดให้กับอาจารย์อีกด้วย

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุให้ถูกต้องโปร่งใส 27/08/2557
0005 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น (ศปถ.) 20/08/2557
0004 อธิการบดีมอบรางวัลและเกียรติบัตรกิจกรรมวันแม่ 19/08/2557
0003 กิจกรรมรับน้องใหม่เข้าวัดสร้างคุณประโยชน์กับชุมชน 19/08/2557
0002 ประชุมวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ระดับมหาวิทยาลัย 15/08/2557
0001 งาน12 สิงหาเทิดไท้ มหาราชินี 15/08/2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th