|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
webmaster
12/02/2553
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1092 ครั้ง
เรื่อง ประชุมอาจารย์ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด webmaster

  ประชุมอาจารย์  ผศ.ดร.ชาญชัย         ยมดิษฐ์  อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด         การประชุมอาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และอาจารย์พิเศษ  ครั้งที่  1 / 2553  ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  และในโอกาสนี้อธิการบดีได้มอบกระเช้าวันเกิดให้กับอาจารย์อีกด้วย

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 30/01/2558
0005 ประชุมใหญ่สามัญกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 30/01/2558
0004 ผลการเลือกตั้ง ก.ก.บ. มหาวิทยาลัย 30/01/2558
0003 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมบริเวณถ้ำจอมพล 27/01/2558
0002 งานวิชาการครุปริทัศน์ ครั้งที่ 3 26/01/2558
0001 ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 26/01/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th