|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
- โดย -
webmaster
12/02/2553
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1004 ครั้ง
เรื่อง ประชุมอาจารย์ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด webmaster

  ประชุมอาจารย์  ผศ.ดร.ชาญชัย         ยมดิษฐ์  อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด         การประชุมอาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และอาจารย์พิเศษ  ครั้งที่  1 / 2553  ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  และในโอกาสนี้อธิการบดีได้มอบกระเช้าวันเกิดให้กับอาจารย์อีกด้วย

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานและฟังบรรยาย “ทิศทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21” 21/04/2557
0005 ภาพโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 6 09/04/2557
0004 ภาพประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 25/03/2557
0003 ภาพ MOU ความร่วมมือสมาคมมวยไทยอิตาลี 25/03/2557
0002 ภาพงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 25/03/2557
0001 ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยอนุบาลทานตะวัน 28/02/2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th