|-หน้าแรกมหาวิทยาลัย-|-หน้าแรกข่าวทั้งหมด-|
ข่าวทั่วไป
- โดย -
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
09/09/2552
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
2952 ครั้ง
เรื่อง ประกวดพูดสุนทรพจน์ ต้านยาเสพติด 2552 webmaster

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดราชบุรี (ศตส.จ.รบ.) จัดการประกวดพูดสุนทรพจน์ ราชบุรีต้านยาเสพติด  2552 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 ที่ห้องประชุมอาคาร ศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์สุชิน ประพันธ์พจน์ อ.ดร.เสรี เพิ่มชาติ  ผศ.ฐานินี  แจ่มจันทร์  และ  อ.อรพินท์  เอมโอชะ  ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด

ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทช่วงชั้นที่  1  ได้แก่ ด.ญ.ศิริลักษณ์  เจียมอ่อน  โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ประเภทช่วงชั้นที่  2  ได้แก่ ด.ญ.ปติมา ภระมามร  โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ประเภทช่วงชั้นที่  3  ได้แก่ ด.ญ.ศศิมาภรณ์  เครือละม้าย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ประเภทช่วงชั้นที่  4  ได้แก่  น.ส.เอลิสา  กิติกำจาย  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
0006 ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 04/12/2556
0005 ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 5 ตอน "ร่วมสำนึกคุณค่าท้องถิ่นไทย” 09/10/2556
0004 กำหนดการ ทำบุญวัน"สุพจน์ มิเถาวัลย์" 10/05/2556
0003 กำหนดการจัดงานทำบุญ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 19/04/2556
0002 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 26/12/2555
0001 รายละเอียดการสั่งจองเหรียญหลวงปู่โต๊ะ 06/12/2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์.0-3226-1790 โทรสาร.0-3226-1078 Email. bueng@mcru.mail.go.th