menu1
menu16
menu2
menu3
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน
การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 25... 51
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง ร... 23
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง... 101
การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำป... 75
รายงานสรุปรายชื่อและที่อยู่ผู้ลงทะเบียนทำบัตรจิตอาสา ของอ... 340
ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 331
งานครบรอบ ๑ ปี วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา... 202
ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึ... 550
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. รายใหม่และรายเก่า... 1530
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุ... 141
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพ... 316
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

การพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11

1770

โครงการพัฒนาฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างควบคุมเครื่องกลึง-CNC

362

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Office 365 เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร

480

โครงการจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

605

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus

589

โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 1

1019

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์

654

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี

608

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

635

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

611

อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

472
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน ๑ ง... 19
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 30
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบัสไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑... 45
ประมูลขายซากพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 42
TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบัสไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำน... 70
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบัสไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ... 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ระบบ... 94
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้สะสม(เงินคงคลัง) 2560 151
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน 2561 138
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอ... 152
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด 153
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 584
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ครั้งที... 328
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร สังกัดโรงเรียน... 342
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย... 690
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย... 606
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)... 359
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที... 1361
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบ... 314
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 687
การสรรหาประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุ... 294
การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 355
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 11 พิธีบำเพ็ญกุศลและ ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบ 1 ปี วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีแ...

16 - 20 ตุลาคม 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลและ ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่...

12 ตุลาคม 2560

โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกดอกดาวเรือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบ...

11 ตุลาคม 2560

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

29 กันยายน 2560
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field