menu1
menu16
menu2
menu3
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน
ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Librar... 111
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 1135
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2560 5192
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินใ... 1517
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 2187
นักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วป... 752
เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2560 1530
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วม ลงทะเบียนศิษย์เก่า เพื่อเ... 653
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยื... 5051
กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินและหลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ยืม... 1599
งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๔ 908
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

โครงการพัฒนาฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างควบคุมเครื่องกลึง-CNC

122

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Office 365 เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร

239

โครงการจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

365

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus

331

โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 1

785

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์

437

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี

396

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

419

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

436

อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

289

โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู

778
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
ประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องด... 40
ประกวดราคาจ้างเหมางานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาค... 87
(ร่าง) ประกาศ,(ร่าง)ประกวดราคา และร่างขอบเขตงาน (TOR)จ้าง... 86
ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถฯ 91
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบัส 86
ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานจ้างจัดทำคู่มือการศึกษา ปีการศึกษ... 88
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมรถบัสทะเบียน ๔๐-๐๑๔๙ ราชบุรี 137
ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงหน้าต่างบานกระทุ้งเป็นหน้าต... 153
ประกาศราคากลางปรับปรุงสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 205
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยสอนและสิ่... 193
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการช... 245
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที... 906
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั... 53
รับสมัครสอบคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายเดือน) จำ... 256
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำ... 211
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีว... 205
แจ้งเลื่อนวันแสดงวิสัยทัศน์ การเลือกตั้งประธานและกรรมการส... 272
แก้ไขประกาศและตารางกำหนดการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณ... 84
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งประธานและกรรม... 741
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบรรณาร... 181
การสรรหาคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 310
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว... 221
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
โครงการบริการวิชาการ รู้ทันสื่อออนไลน์เพื่อลูกหลานอย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน เขาประทับช้างเทรล 2017ชมสวนมวลไม้ในวรรณ ปีที่ 29 พิธีไหว้ครู ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการบริการวิชาการ รู้ทันสื่อออนไลน์เพื่อลูกหลานอย่างสร้างสรรค์ใน...

20 มิถุนายน 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

20 มิถุนายน 2560

เขาประทับช้างเทรล 2017ชมสวนมวลไม้ในวรรณ ปีที่ 29

18 - 19 มิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครู ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการ...

วันที่ 8 มิถุนายน 2560
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field