menu1
menu16
menu2
menu3
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. กรอ. ปี 2-4 256
ขอเชิญท่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนา... 238
ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Librar... 272
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 1379
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2560 6268
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินใ... 1745
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 2402
นักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วป... 926
เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2560 1691
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วม ลงทะเบียนศิษย์เก่า เพื่อเ... 789
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยื... 5157
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

โครงการพัฒนาฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างควบคุมเครื่องกลึง-CNC

188

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Office 365 เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร

304

โครงการจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

457

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus

408

โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 1

849

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์

501

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี

452

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

469

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

488

อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

333

โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู

832
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิ... 6
ยกเลิกประกาศครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิตฯ 9
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 33
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการ 40
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารพัสดุ จำนวน ๑ รายการ 44
ประกาศราคากลางงานติดตั้งบานประตูอลูมิเนียมของอาคารคณะมนุษ... 33
ประมูลขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 63
ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา-ซื้อที่นอนฟองน้ำอัด 150 หลัง โดยวิธ... 38
ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา พร้อม ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์อุปกรณ... 69
ยกเลิกประกาศเครื่องปรับอากาศโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัย... 55
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิต... 70
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบ... 26
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 154
การสรรหาประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุ... 85
การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 143
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย... 529
ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลท... 262
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้... 336
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที... 1782
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั... 183
รับสมัครสอบคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายเดือน) จำ... 417
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำ... 361
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
มวยไทย ศึก 12 สิงหา เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติวันแม่ นักศึกษาแพทย์แผนไทยคว้ารางวัล งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปี 2560 โครงการบริการวิชาการ รู้ทันสื่อออนไลน์เพื่อลูกหลานอย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21

มวยไทย ศึก 12 สิงหา เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติวันแม่

12 สิงหาคม 2560

นักศึกษาแพทย์แผนไทยคว้ารางวัล งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและกา...

1-4 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปี ...

22-24 กรกฎาคม 2560

โครงการบริการวิชาการ รู้ทันสื่อออนไลน์เพื่อลูกหลานอย่างสร้างสรรค์ใน...

20 มิถุนายน 2560
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field