menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

TitleRead
ทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษ... 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. กรอ. ปี 2-4 861
ขอเชิญท่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนา... 254
ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Librar... 283
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 1394
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2560 6320
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินใ... 1815
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 2429
นักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วป... 944
เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2560 1715
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วม ลงทะเบียนศิษย์เก่า เพื่อเ... 815
<< more >>

TitleRead
โครงการพัฒนาฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างควบคุมเค... 195
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Office 365 เ... 313
โครงการจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธ... 466
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิ... 416
โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่น 1 855
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ 507
โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ๘ ชาติพันธุ์ราชบุรี 459
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำง... 477
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 495
อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ... 339
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับครู 840
<< more >>

TitleRead
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำคันกั้นน้ำโรงเรือนเพาะชำ 7
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิตแห่งมหา... 8
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิ... 18
ยกเลิกประกาศครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิตฯ 16
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 40
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ รายการ 48
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารพัสดุ จำนวน ๑ รายการ 51
ประกาศราคากลางงานติดตั้งบานประตูอลูมิเนียมของอาคารคณะมนุษ... 39
ประมูลขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 90
ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา-ซื้อที่นอนฟองน้ำอัด 150 หลัง โดยวิธ... 46
ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา พร้อม ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์อุปกรณ... 74
<< more >>

TitleRead
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบ... 81
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 223
การสรรหาประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุ... 108
การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 158
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย... 560
ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลท... 274
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้... 353
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที... 1824
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั... 190
รับสมัครสอบคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง (รายเดือน) จำ... 425
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำ... 370
<< more >>

Single Search
มวยไทย ศึก 12 สิงหา เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติวันแม่ นักศึกษาแพทย์แผนไทยคว้ารางวัล งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปี 2560 โครงการบริการวิชาการ รู้ทันสื่อออนไลน์เพื่อลูกหลานอย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21

มวยไทย ศึก 12 สิงหา เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติวันแม่

12 สิงหาคม 2560

นักศึกษาแพทย์แผนไทยคว้ารางวัล งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและกา...

1-4 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปี ...

22-24 กรกฎาคม 2560

โครงการบริการวิชาการ รู้ทันสื่อออนไลน์เพื่อลูกหลานอย่างสร้างสรรค์ใน...

20 มิถุนายน 2560
<< more >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field