menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

TitleRead
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561... 94
แบบประเมินความพึงพอใจการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี... 43
รายงานตัวและเข้าร่วมพิธีรับมอบทุน โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 48
การแข่งขันกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49 113
ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561... 743
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห... 484
ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึก... 779
ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 71
ฐานข้อมูลท้องถิ่นราชบุรี ประจำปี 2561 101
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืม กยศ. รายใหม่แล... 1591
ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีกา... 257
<< more >>

TitleRead
กิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย " 27
โครงการอบรม“เทคนิคการจัดรายการวิทยุ กับการเขียนบท เล่าเรื... 124
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องาน... 164
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) 377
การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานระบบนิวแมติกส์ 182
การอบรม Simulation CAI Short Course 215
กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่... 848
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูแล... 659
ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรท... 1013
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 518
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการประชาสัม... 431
<< more >>

TitleRead
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้า... 29
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาอาคารเทคโนโลยีอุตสา... 20
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างติดตั้งวางท่อประปาสำหรับมหาวิทยา... 24
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้า... 40
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างติดตั้งวางท่อ... 49
ตารางแสดงวงเงินตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและร... 54
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่โรงจอดรถ... 64
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชิลเ... 58
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน ประ... 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานและถนนคอนกรีตเสริมเ... 50
<< more >>

TitleRead
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิ... 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีค... 68
การคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่... 92
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย... 174
การสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ... 351
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที... 617
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภามหา... 262
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร สังกัดโร... 154
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง ... 142
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย... 493
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 248
<< more >>

Single Search
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย โครงการเตรียมความพร้อม ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSAI-NLP 2019

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมอนามัยจัด Young Love รักเป็น ปลอดภัย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

โครงการเตรียมความพร้อม"นักศึกษากฎหมายสู่วิชาชีพทนายความ"

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระด...

วันที่ 29 ตุลาคม 2561
<< more >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field