ที่ตั้ง
อาคารจอมพลเป็นอาคารสีขาวสูง 4 ชั้น       ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ริมทางหลวงสายจอมบึง-ราชบุรี  เมื่อท่านขับรถเข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาคารจอมพลจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ  ห่างจากที่ตั้งป้ายชื่อของมหาวิทยาลัยประมาณ 30 เมตร

ห้องพัก
ประกอบไปด้วยห้องพักคู่ 20 ห้อง  ห้องพักรวม 7 ห้อง  พร้อมด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์พร้อมเคเบิลทีวี และเครื่องทำน้ำอุ่น

อัตราค่าบริการห้องพัก
1. ห้องพักคู่  พัก 2 คน 600 บาท/คืน
2. ห้องพักรวม  พัก 4 คน 1,000 บาท/คืน
3. ห้องพักรวม  พัก 5 คน 1,200 บาท/คืน
4. กรณีผู้เข้าพักต้องการเตียงเสริม คิดค่าเตียงเสริม  ราคาชุดละ 150 บาท


นอกจากการบริการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  จอมพลพาเลซยังได้จัดให้มีบริการอื่นๆ อีกมากมายใน
ราคาที่ท่านพอใจ อาทิเช่น
1.บริการอาหารเช้า
2.บริการอาหารกลางวัน,เย็น
3.บริการอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
4.บริการซักรีด
5.บริการจักรยานเพื่อใช้ขี่ชมธรรมชาติ
6.บริการสระว่ายน้ำ
7.บริการรับ–ส่งแฟกซ์ทั้งในและต่างประเทศและที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อเปิดให้บริการในอนาคต
    อันใกล้นี้คือ
    - บริการอินเทอร์เน็ต
    - บริการนวดแผนไทย
เบอร์โทรศัพท์ 096-939-1410  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 0-3226-1790 โทรสาร 0-3226-1078 อีเมล์ bueng@mcru.ac.th