ที่ตั้ง
อาคารจอมพลเป็นอาคารสีขาวสูง 4 ชั้น       ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ริมทางหลวงสายจอมบึง-ราชบุรี  เมื่อท่านขับรถเข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาคารจอมพลจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ  ห่างจากที่ตั้งป้ายชื่อของมหาวิทยาลัยประมาณ 30 เมตร

ห้องพัก
ประกอบไปด้วยห้องพักคู่ 20 ห้อง  ห้องพักรวม 4 ห้อง  ห้องพัดลม 4 ห้อง  พร้อมด้วยบริการ
และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ โทรทัศน์พร้อม
เคเบิลทีวี ตู้เย็นและเครื่องทำน้ำอุ่น

อัตราค่าบริการห้องพัก
1.ห้องพักคู่  พัก 2 คน 500 บาท/คืน (ห้องแอร์)
2.ห้องพักรวม  พัก 5 คน 700 บาท/คืน (ห้องแอร์)


รายละเอียดห้องพักมีดังต่อไปนี้
1.ห้องพัดลม  ห้องน้ำรวม  นอนได้ 2 คน  คิดค่าบริการห้องละ 300 บาท/คืน

2.ห้องแอร์  ห้องน้ำรวม  นอนได้ 2 คน  คิดค่าบริการห้องละ 300 บาท/คืน

ห้องประชุมสัมมนา, ห้องจัดเลี้ยง  เป็นห้องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ
ที่ท่านสามารถจัดประชุมในหลากหลายรูปแบบตามความต้องการ  โดยมีห้องสำหรับให้บริการ
ดังต่อไปนี้
1)ห้องบุรีราช  ขนาดไม่เกิน 100 ท่าน  อัตราค่าเช่าราคาห้องละ 3,000 บาท/วัน
2)ห้องตลาดน้ำ  ขนาดไม่เกิน 60 ท่าน  อัตราค่าเช่าราคาห้องละ 2,000 บาท/วัน

นอกจากการบริการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  จอมพลพาเลซยังได้จัดให้มีบริการอื่นๆ อีกมากมายใน
ราคาที่ท่านพอใจ อาทิเช่น
1.บริการอาหารเช้า
2.บริการอาหารกลางวัน,เย็น
3.บริการอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
4.บริการซักรีด
5.บริการจักรยานเพื่อใช้ขี่ชมธรรมชาติ
6.บริการสระว่ายน้ำ
7.บริการรับ–ส่งแฟกซ์ทั้งในและต่างประเทศและที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อเปิดให้บริการในอนาคต
    อันใกล้นี้คือ
    - บริการอินเทอร์เน็ต
    - บริการนวดแผนไทย
เบอร์โทรศัพท์ 0-3236-2087  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 0-3226-1790 โทรสาร 0-3226-1078 อีเมล์ bueng@mcru.ac.th