ไฮไลท์จอมบึง ฉบับที่ 1
ไฮไลท์จอมบึง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
 
ไฮไลท์จอมบึง ฉบับที่2
ไฮไลท์จอมบึง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
 
ไฮไลท์จอมบึง ฉบับที่ 3
ไฮไลท์จอมบึง ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
 
             
 
ไฮไลท์จอมบึง ฉบับที่ 4
ไฮไลท์จอมบึง ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
 
ไฮไลท์จอมบึง ฉบับที่ 5
ไฮไลท์จอมบึง ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
 
ไฮไลท์จอมบึง ฉบับที่ 6
ไฮไลท์จอมบึง ปีที่ 2 ฉบับที่ 6